Etno selo Usora nalazi se u malom mjestu Milan polje, 18 km od Banje Vrućice.

Na samo par minuta od hotela se nalaze uređene staze za šetnju, nazvane po svojoj ljekovitoj moći Staze života.

Hotel Srbija je lociran u podnožju Čubrinog gaja, kombinovane bjelogorične i crnogorične šume…

Hotel raspolaže sa ukupno 132 sobe, odnosno 234 ležajeva…

Smještena u sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske, BiH, Javna ustanova Banja “Dvorovi” se nalazi između rijeka Save i Drine..

Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Mlječanica” Kozarska Dubica je smještena u prirodnom ambijentu na sjeverozapadnim obroncima planine Kozare.