Grad: Banja Mlječanica

Na sjeverozapadnim obroncima planine Kozare, na udaljenosti od 20 kilometara od obližnjih gradskih centara, smještena je prirodom okružena i ljekovitim izvorima bogata banja Mlječanica.

U harmoniji sa prirodnim bogatstvima, opremljena savremenom tehnologijom i stručnim osobljem, specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Mlječanica” udaljena je od najbližeg gradskog naselja Kozarske Dubice 14 kilometara, a od Prijedora 25 km.

Lokalno stanovništvo od davnina je prepoznalo ljekovitost sumporom bogate vode, te su je u vidu kupki koristili za liječenje.

Ljekovitost izvora banje Mlječanica prepoznale su još austrougarske vlasti, koje su sprovele prve evidencije izvora i analizu vode, ali ozbiljnija hidrogeološka istraživanja i analize počinju tek sedamdesetih godina prošlog vijeka.
Svoja vrata za sve korisnike, sa širokom ponudom najkvalitetnijih usluga Centar za fizijatriju, rehabilitaciju i zdravstveni turizam Mlječanica otvara u julu 1978. godine i od tada posluje sa velikom zainteresovanošču pacijenata i visokim procentima uspješnog liječenja.

Specijalna bolnica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Mlječanica” Kozarska Dubica je smještena u prirodnom ambijentu na sjeverozapadnim obroncima planine Kozare.