Grad: Hajdučke vode - Borja

Borja je planina u srednjoj Bosni, između rijeka Velike i Male Usore te naselja Teslića i Maslovara. Velika Usora (i njezina pritoka Penava) ograđuje Borja sa jugozapada, juga i istoka, a Mala Usora (i njena pritoka Usorica) sa sjeverozapada, sjevera i sjeveroistoka. Pruža se dinarskim pravcem sjeverozapad-jugoistok, a od planine Uzlomac ju dijeli prijevoj Solila (875 m) kojime prolazi magistralna cesta M-4 (Banjaluka – Matuzići – Doboj), koja izlazi na M-17 (budući koridor Vc). Najveći dio planine nalazi se na teritoriji opština Teslić i Kotor-Varoš.
Planina je najviša u sjeverozapadnom dijelu, gdje se nalazi i njezin najviši vrh Velika Runjavica (1078 m). Treba napomenuti kako se na više mjesta nailazi na naziv Velika Runjevica, međutim, topografske i satelitske karte pod ovim imenom isključivo lociraju jedan vrh na području Kupresa, BiH. Na Borjama postoji još nekoliko vrhova viših od 1000 metara nadmorske visine: Ometaljka (1005 m), Veliki Tajan (1008 m), Kuke (1020 m), Mala Runjavica (1034), Kominovi (1036), Borački Komin (1038) i Velika Runjavica. Brojni su i vrhovi visine od 900 do 1000 m. Vrhovi lanca planina Očauš – Borja – Uzlomac su vododijelnica slivova Bosne i Vrbasa. Borja je generalno pitoma planina s nekoliko visoravni od kojih je najveća Milakovac sa koga se pri lijepom vremenu, prema sjeveru, vidi i Posavina.
Borja je uglavnom izgrađena od magmatskih stijena (ultramafiti, gabroperidotiti). Bogata je i raznim rudama, od kojih je u ekspoataciji bio samo ugljenokop, koji je otvoren još u doba Austro-Ugarske vladavine (1916.). Zatvoren je pedesetih godina 20. stoljeća.
Borja je bogata šumom, prekrivena gustim crnogorično-listopadnim šumskim sastojinama, Od crnogoričnih vrsta dominiraju bijeli i crni bor, po čemu je i imenovana. Obiluje izvorima, potocima i rijekama, a najpoznatiji izvor su Hajdučke vode pored koga se nalazi i istoimeni sportsko-rekreativni centar.

Nalazimo se na obroncima planine Borja, na nadmorskoj visini od 810 metara.