Grad: Modriča

Geografski položaj opštine Modriča čini ovo područje vrijednim prirodnim nasljeđem s obzirom da je riječ o rijetkom konglomeratu planinskih i ravničarskih cjelina. Na području opštine dodiruju se obronci balkanskih Dinarida, planina Trebava i Vučijak sa Panonskom nizijom – Posavinom pri čemu se raspon nadmorske visine kreće od 90 do 644 metra.
Jedan od najperspektivnijih prirodnih resursa je Duga Njiva-izletište i vazdušna banja na planini Trebava koja se proteže na nadmorskoj visini od 400 do 644 metra. Duga Njiva bogata je bjelogoričnim i crnogoričnim šumama, netaknutim izvorima pitke vode, raznovrsnim biljnim i životinjskim svijetom sa stalnim vazdušnim strujanjima koja predstavljaju važan termoregulacioni faktor zbog kojeg je vazduh uvijek čist. Zahvaljujući bogatoj vegetaciji, koja ga oplemenjuje vazduh ovdje ima dejstvo prirodnog aerosola. Ljeti je izletište na Dugoj Njivi pogodno za kampovanje, izlete, šetnje, biciklizam, sakupljanje ljekovitog bilja, lov i ribolov, dok je u zimskom periodu idealna za uživanje u snježnim aktivnostima.
Od prirodnih atrakcija bitno je istaknuti lovne i ribolovne potencijale. Na području lovne površine u iznosu od 29.432 hektara na ravničarskim i brdskim predjelima najzastupljenije vrste divljači su srna, zec, fazan, divlja svinja, divlja patka a u ravničarskim lovištima prepelica. Rasprostranjenost manjih i većih vodenih tokova bogatih ribom i riječnim rakom pružaju mogućnost za razvoj ribolovnog turizma. Ribolovni potencijal predstavlja rijeka Bosna koja u dužini od 31 kilometar protiče kroz modričku opštinu, jezera površine oko 10 hektara u Modričkom Lugu i niz brskih rječica.
Arheološki dokazi prisustva čovjeka na ovim prostorima dosežu još u doba paleolita, starijeg kamenog doba od oko 45.000 – 15.000 godina p.n.e. Dokazi tog perioda otkriveni su na lokalitetu Gradine u Dugom Polju i Ždralovo Brdo u Kladarima. Mnogobrojna su nalazišta starih nekropola.

Nisu pronađeni proizvodi koji odgovaraju vašem odabiru.