Grad: Terme Ozren

Rekreativno-ugostiteljski centar “Terme Ozren” u Kakmužu, u opštini Petrovo…