Grad: Zvornik

Zvornik ima povoljan geostrateški položaj jer se u njemu ukrštaju važni putevi prema Sarajevu, Beogradu, Novom Sadu, Bijeljini i Tuzli. Skoro da je geografski lociran tačno na sredini puta za tri velika urbana centra: Beograd, Novi Sad i Sarajevo. Preko dva mosta na rijeci Drini odvija se drumski i željeznički saobraćaj sa svim dijelovima bivše Jugoslavije.
Na južnoj, zapadnoj i sjeverozapadnoj strani opštinu okružuju Majevica i obronci Javora, a na istočnoj Drina. Uskim pojasom uz Drinu područje opštine izlazi u ravnicu Semberije. Graniči se sa opštinama Bratunac, Milići i Vlasenica na jugu, Šekovići, Osmaci i Sapna na zapadu, Ugljevik i Bijeljina na sjeveru, a na istoku se preko Drine prostiru srbijanske opštine Loznica, Mali Zvornik i Ljubovija. U sastavu Zvornika djeluje 61 mjesna zajednica, od čega tri gradske. Grad se prostire od Starog grada na jugu do Meteriza na sjeveru. Sa zapada ga okružuju brda Mlađevac, Zmajevac, Kaplan, Kahvenjača, Vratolomac i Debelo brdo.
Teritorija Zvornika, neposredno prije rata u Bosni i Hercegovini prostirala se uz lijevu obalu rijeke Drine u dužini od 52 km, dok se u dubini najviše prostirala 26 km. 90% površine opštine Zvornik je brdsko-planinsko područje. Nadmorska visina kreće se oko 130 do 916 metara, koliko iznosi najveća visina na planini Jelici. Sam grad nalazi se na nadmorskoj visini od 146 metara, dok se oko 60% opštine nalazi na visini od 300 do 500 m.
Područje opštine nalazi se pod uticajem umjereno-kontinentalne klime. Ljeta su topla, a zime hladne (prosječna temperatura u januaru je 1-2°C, a u julu 20-22°C). Prosječna godišnja temperatura je između 16 i 18°C.
Područje Zvornika naseljeno je od davnih vremena. Pogodni klimatski i prirodni uslovi, poput plodne nizije, planina bogatih šumom, rudom i divljači i rijeke bogate ribom i pogodne za plovidbu odgovarali su razvoju naselja u ovom kraju. U svojoj dugogodišnjoj istoriji, Zvornik je bio u sastavu Rimskog Carstva, Franačke države, Bizantije, Ugarske, srednjovjekovne bosanske države, Srpske Despotovine, Osmanlijskog Carstva i Austro-Ugarske.

Hotel Vidikovac nalazi se u Zvorniku i nudi bar, vrt i terasu.